Verzekeraars

Per 1 januari 2014 is de Basis GGZ geïntroduceerd door overheid, zorgverzekeraars en beroepsverenigingen ter uitbreiding op de 'eerste lijn'. Basiskracht biedt vanaf mei 2014 zorg aan in deze Basis GGZ (kortdurende behandelingen).

Basiskracht streeft ernaar om met zo veel mogelijk verzekeraars een contract af te sluiten voor Basis- GGZ-behandelingen. Het gaat hierbij om behandelingen die gedaan worden door een Gz-psycholoog en in sommige gevallen een klinisch-psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

Bij het afsluiten van contracten zullen wij kijken naar ervaringen van onze patiënten en naar de ervaringen die wij met de zorgverzekeraar hebben. Ook zullen hierbij de voorwaarden die zorgverzekeraars stellen kritisch worden nagelopen. Het kan zijn dat wij vinden dat een zorgverzeker (-scombinatie) niet voldoet aan onze eisen voor samenwerking. Wij sluiten dan geen contract af met de betreffende zorgverzekeraars totdat zij voldoen aan onze kwaliteitseisen.

Basis - GGZ contracten

Een overzicht van zorgverzekeraars waar een contract mee afgesloten is, vindt u op deze pagina. Mocht blijken dat er nog geen contract met uw zorgverzekeraar is afgesloten, laat dit dan weten door een e-mail te sturen naar info@basiskracht.com. Indien Basiskracht zich kan vinden in de contractvoorwaarden van de zorgverzekeraar zal met hen alsnog een contract worden afgesloten. 

Hieronder een overzicht met welke verzekeraars we een contract voor 2016 hebben kunnen afsluiten met daarbij een opmerking t.a.v. de zorginkoop en afhandeling, maar ook ten aanzien van hoe wij vinden dat de verzekeraar kwalitatief goed is voor de GGZ-zorg. Deze kwalificatie zullen we in de loop der jaren verder ontwikkelen mede aan de hand van gesprekken met u als verzekerde, andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Wij hopen zo ons aandeel te kunnen leveren in het meer transparant maken van het aandeel van de verzekeraars in het gezamelijk zorgen voor een goede GGZ-zorg.

Multizorg (verzekeringscombinatie; AEVITA ASR, Fortis, de Amersfoortse Verzekeringen, Ditzo Zorgverzekering, IAK, Nedasco, Zorg en Zekerheid, Eno (Salland), Hollandse Zorg, Energiek, Nedasco ONVZ, PNO Ziektekosten, VPZ, VVAA, ONVZ): Contract is afgesloten. Met deze verzekeraar hebben we realistische afspraken ten aanzien van zorg en zorgbudget kunnen maken. 

Zilveren Kruis (verzekeringscombinatie; Agis, Avero, FBTO, Groeneland, OZF, Interpolis, PWZ, Zilveren Kruis, Achmea, de Friesland): Contract is afgesloten. Met deze verzekeraar hebben we realistische afspraken ten aanzien van zorg en zorgbudget kunnen maken. 

DSW/ Stad Holland/ inTwente Zorgverzekeraar/ Anno12 Zorgverzekeraar: Contract is afgesloten. Met deze verzekeraar hebben we realistische afspraken ten aanzien van zorg en zorgbudget kunnen maken. 

Azivo Menzis (verzekeringscombinatie; Azivo, Amicon, Anderzorg, Confior, Geove, Nederzorg, NVS, Menzis): Contract is afgesloten. 

VGZ (verzekeringscombinatie; VPZ/ VGZ, Cares en Goudse, IZA, IZZ, SIZ, Trias, UMC, Unive, Uvit): Contract is afgesloten. Wel is er een zeer beperkt budget beschikbaar. Op basis van onze ervaringen betekent dit dat we niet alle patienten zullen kunnen behandelen die zich aanmelden.

CZ (verzekeringscombinatie; Delta Lloyd, OHRA, CZ): Contract is afgesloten. Wel is er een zeer beperkt budget beschikbaar. Op basis van onze ervaringen betekent dit dat we niet alle patienten zullen kunnen behandelen die zich aanmelden.