Basiskracht

Wie zijn wij?

Basiskracht verwijst naar de kracht die iedereen bezit, die maakt dat we het leven aan kunnen met alle hoogte- maar ook dieptepunten die daar bij horen. De kracht die je weer op laat staan als je gevallen bent, die ervoor zorgt dat je doorgaat met leven, met werken, ook als het even tegenzit. Soms worden we aan het wankelen gebracht en lukt het niet ons snel te herpakken. Onze kracht lijkt gebroken.

Basiskracht stopt het wankelen, laat je even stil te staan en helpt je uit te vinden waar het verkeerd ging, om daarna met volle kracht het leven weer op te pakken.

Wat is Basiskracht?

Basiskracht is een instelling binnen de generalistische basis GGZ die zich richt op ambulante, kortdurende psychologische behandelingen van volwassen patiënten met niet-complexe problematiek. De plannen hiervoor zijn ontstaan in 2013. Door de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg is er naast G-kracht psychomedisch centrum BV, een nieuwe instelling opgericht, Basiskracht, die kortdurende behandelingen aanbiedt.

Meer dan bestaande instellingen wil Basiskracht dicht bij patiënten en verwijzers staan. Een kleinschalige GGZ-instelling, met persoonlijke aandacht en open voor alledaagse vragen. Een tijdelijke steun in de rug, erop gericht om mensen snel weer hun eigen weg te laten vinden. Toegankelijk voor iedereen. Snel, maar ook duidelijk. Binnen Basiskracht gaat het om mensen. Elke mens kan leren of geholpen worden zijn of haar sterke kanten verder te ontwikkelen. Mensen veren weer op en staan stevig op hun voeten.