Basiskracht biedt ook behandelingen aan voor klachten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar en die u dus zelf betaalt. Het kan hierbij gaan om een diagnose waarvan de behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, zoals klachten behorend bij een aanpassingsstoornis, een specifieke fobie, partner-relatieproblemen, rouwproblematiek (zgn. V-codes) ed. Ook biedt Basiskracht enkele behandelvormen aan die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar, zoals mindfulness trainingen. Klik op deze link voor meer informatie over behandelingen die niet vergoed worden.

Bovenstaande behandelingen worden aangeboden in trajecten van 5, 8 of 12 sessies. In onderstaande tabel staan de kosten weergegeven die aan deze behandeltrajecten verbonden zijn (per 1-1-2015):

Traject

Aantal sessies

Kosten

Kort

5

€ 461,89

Middel

8

€ 787,00

Intensief

12

€ 1.234,06

In deze trajecten is het gebruikelijk om het verloop van de klachten bij elke sessie in kaart te brengen. U zal dan ook regelmatig gevraagd worden een vragenlijst in te vullen m.b.t. de ernst van uw klachten. Aan het einde van een behandeltraject wordt de behandeling geëvalueerd. Mocht er vervolgbehandeling nodig zijn, die eveneens onder de niet-vergoede zorg valt, dan wordt u opnieuw een van bovenstaande trajecten aangeboden.

Om de betaling van bovenstaande trajecten goed te laten verlopen, zullen wij u in de toekomst bij start van de behandeling vragen om een machtigingformulier in te vullen, zodat de betreffende bedragen van uw rekening kunnen worden afgeschreven. Vooralsnog ontvangt u aan het einde van het behandeltraject een factuur voor het totaalbedrag.

Mocht u advies op maat willen, in de vorm van bijvoorbeeld een second opinion of een psychologisch onderzoek, dan verwijzen wij u naar de website van G-kracht: http://www.g-kracht.com/pages/nl/grootmeester

Partnerrelatie therapie: er zal voor beide personen een (apart) behandeltraject worden aangemaakt. U krijgt dan ook beide een factuur. Het traject bestaat meestal uit drie kennismakingsgesprekken, waarna een aanbod volgt voor een bepaald aantal vervolggesprekken (waarbij hetzelfde tarief geldt per sessie).

75 minuten PRT (face to face contact + administratietijd): €150,- (€75,- pp)

90 minuten systeemgesprek met meer dan 2 personen (face to face contact + administratietijd): €175,-

Meten van behandelresultaat en tevredenheid

Ook als uw behandeling niet vergoed wordt en u ervoor kiest deze zelf te betalen, vragen wij u om de vragenlijsten behorende bij de ROM metingen in te vullen (zie tabblad 'Meten van behandeleffect (ROM').

 

Bent u op zoek naar (team-) coaching of een expertise-onderzoek kijk dan op Ster-kracht  

www.ster-kracht.com