Verwijzers

Basiskracht werkt nauw samen met verwijzers (voornamelijk huisartsen), de POH-GGZ en collega’s binnen de specialistische GGZ. Basiskracht probeert op verschillende manieren toegankelijk te zijn voor overleg met verwijzers. Aangezien niet alle hulpverleners fulltime voor Basiskracht werken, wordt u gevraagd om bij voorkeur gebruik te maken van de contactmogelijkheden zoals beschreven bij Contact en bij Formulieren. Mocht u meer informatie willen hebben over welke behandelingen worden gegeven bij Basiskracht of wilt u een keer persoonlijk langskomen, neem dan gerust contact met ons op.

Wij hebben een wekelijks spreekuur voor verwijzers: op maandag van 13.00 - 14.00 uur en op donderdag van 12.00 - 13.00 uur zijn wij bereikbaar op 015-3646094.

Aanmelden van een patiënt

De patiënt kan zichzelf aanmelden via onze website. Een actieve en zelfstandige houding van patiënt al in de aanmelding wordt gezien als teken van motivatie en openstaan voor behandeling. Natuurlijk kunt u als verwijzer een vooroverleg met ons hebben of vragen om overleg met ons zodra patiënt zich heeft aangemeld.

Link naar aanmeldformulier

Consultatie

Basiskracht verleent consultatie aan huisartsen ter ondersteuning van de triage naar de GGZ. Deze consultatie kan verleend worden door een psychiater, een klinisch psycholoog of een senior GZ-psycholoog. Meer informatie hierover vindt u in de folder.

Per 1 februari bevindt Basiskracht zich niet meer alleen de Oude Delft 207 maar ook op het Noordeinde 27A, de locatie van G-kracht, psychomedisch centrum.