Behandelingen

Basiskracht werkt volgens de landelijke richtlijnen voor behandeling en diagnostiek.

Binnen Basiskracht worden kortdurende, ambulante behandelingen uitgevoerd van psychische klachten waarvoor een diagnose gesteld kan worden. De behandelingen worden uitgevoerd door gezondheidszorgpsychologen. Indien nodig kan er ook eenmalige consultatie plaatsvinden door een psychiater of klinisch psycholoog.

Binnen de generalistische basis GGZ worden behandeltrajecten als volgt ingedeeld:

- Kort:                     5 gesprekken

- Middel:                 8 gesprekken

- Intensief:              12 gesprekken

- Chronisch:            12 gesprekken

Binnen bovenstaande trajecten is bij Basiskracht ook ruimte voor korte en gerichte diagnostiek om indien nodig uw klachten in kaart te brengen en de ernst van de klachten te bepalen. Ook kan een gedeelte van de behandeling per e-mail en/of internet plaatsvinden (e-health). Op basis van de aard en de ernst van de klachten bepaalt de psycholoog welk behandelpakket past bij uw klachten.

Basiskracht richt zich op de kortdurende behandeling en diagnostiek van mensen die kampen met psychische problemen. Daarbij wordt uitgegaan van behandel- en diagnostiekmethoden waarvan in de praktijk/ wetenschappelijk onderzoek bewezen is dat ze effectief zijn in de behandeling van bepaalde psychische klachten. Op deze site treft u een overzicht aan van ons aanbod. Dit kan u helpen om te kijken of wij een behandeling bieden die van toepassing is bij uw klacht(en). In het eerste of tweede gesprek zullen wij samen met u kijken welke behandeling bij u en uw klachten past en hoe lang die behandeling zal duren.